Breaking News
Home / Dhubri / ধুবুৰী জিলাৰ যুৱক-যুৱতী আৰু যোগ সাধক-সুধিকা সকলৰ বাবে সুখবৰ ।

ধুবুৰী জিলাৰ যুৱক-যুৱতী আৰু যোগ সাধক-সুধিকা সকলৰ বাবে সুখবৰ ।

( KKHSOU) অধীনত থকা ভাৰতীয় যোগ সংস্কৃতি আৰু যোগ থেৰাপী চেণ্টাৰ গৌৰীপুৰ (IYC & YTC) (R.Y.M) ত এবছৰীয়া যোগ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰম চলি আছে। এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো যোৱা ৯ নভেম্বৰ তাৰিখে উদ্বোধন কৰা হয় ।

About Debrata Pyne

Check Also

বিলাসীপাৰাত (MGNREGA) আঁচনিৰ দুটা ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম শুভ উদ্বোধন

নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ নায়েৰ আলগা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মছলাপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *